Regional Office of Education #8

Regional Superintendent: Aaron Mercier                           Assistant Superintendent: Brent Chrisman


REGIONAL OFFICE OF EDUCATION #8

SUPERINTENDENT MEETINGS
Time: 9:00 – 12:00

9/11/18 (ROE Office)
10/16/18 (Elizabeth)
11/13/18 (ROE Office)
12/11/18 (Elizabeth)
1/9/19 (ROE Office)
2/12/19 (Elizabeth)
3/12/19 (ROE Office)
4/09/19 (Elizabeth)

Regional Superintendent:                                                          815-599-1408                                         Assistant Regional Superintendent: 

          Aaron Mercier                                                                                                                                                                Brent Chrisman

PRINCIPAL MEETINGS
Time: 9:00 – 11:00


9/27/18 (HIGHLAND COMMUNITY COLLEGE)
1/17/19 (ROE Office)
4/11/19 (ROE Office)